FumeSimulator | Design tool | Plymovent

Konstruktionsverktyg som visualiserar koncentrationen av svetsrök

The FumeSimulator is a design tool that visualises the concentration of welding fumes.

FumeSimulator är ett konstruktionsverktyg och simuleringsprogram i ett. Att köpa en allmänventilation och ett filtreringssystem av hög kvalitet, såsom Push-Pull- eller Diluter-system, är en investering på lång sikt. Därför är det viktigt för Plymovent att kunden känner sig trygg med den valda lösningen till 100%.

FumeSimulator visualiserar bakgrundskoncentrationen av svetsrök i en produktionsanläggning. Det bekräftar effektiviteten i allmänventilationen och filtreringssystemen. Simuleringen visar huruvida svetsröken i den respektive systemlösningen håller sig inom de önskade (juridiska) gränserna. På så sätt erbjuder FumeSimulator en bekräftelse av effektiviteten på investeringen. FumeSimulator använder CFD-teknik (datorkalkylerad strömningsmekanik) för att skapa en simulering.

 

Pålitlighet

Tillförlitligheten i simuleringen är beroende av kundens ingångsvärden. Kunden måste, för att få en riktig simulering, ange vilka svetsningsaktiviteter som äger rum, hur många svetsare och/eller svetsmaskiner som finns, hur många timmar per dag svetsning pågår m.m. Projektteknikteamet från Plymovent verifierar denna data. Datan, tillsammans med den valda systemlösningen, är ingångsvärden till FumeSimulator.

PDF Icon Broschyr FumeSimulator

 

För mer information gällande FumeSimulator, vänligen kontakta oss.

 

Se nedan exempel på en animerad film genererad av FumeSimulator.

***

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement