Hälsrisker av svetsrök

Exponering för olika typer av svetsrök kan resultera i olika hälsoeffekter. Om en svetsare inhalerar gaser, rök och ångor i stora mängder under långa perioder, kan detta inverka negativt på hälsan.

 

Hälsorisker vid inandning av svetsrök:

Rök/stoft

Möjliga omedelbara effekter Möjliga långsiktiga effekter
Svetsrök (allmänt) Heshet, halsont, irriterade ögon, zinkfeber Bronkit, reproduktionstoxiskt, cancerogena

Krom (i svetsröken vid - bland annat - svetsning i rostfritt)

  Cancerogena

Nickel (i svetsröken vid - bland annat - svetsning i rostfritt)

Zinkfeber Cancerogena
Aluminium Irriterade andningsorgan, zinkfeber  
Mangan Lunginflammation Skada på centrala nervsystemet
Zinc Zinkfeber  
Koppar Zinkfeber  
Magnesium Irriterade andningsorgan, zinkfeber  
Bly   Ändringar av blod och njurar, reproduktionstoxiskt

 

 

Gaser Heshet, halsont, irriterade ögon, zinkfeber Möjliga långsiktiga effekter
Kväveoxid Irritation av luftrör rör och ögon, lungödem Bronkit
Kolmonoxid Svårighet att andas, medvetslöshet Reproduktionstoxiskt
Ozone Irritation av luftrör rör och ögon, lungödem  

 

Källa: Keep welding fumes out of your body (2002)

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement