Om svetsrök

Svetsrök är en blandning av metallrökgaser och gaser som produceras under svetsningen.Svetsrök är en blandning av metallrökgaser och gaser som produceras under svetsningen. De har i allmänhet olika sammansättningar som beror på metallerna som används för svetsningen, så de innehåller flera föroreningar.

  • Sammansättningen varierar med svetsprocessen och innehåller typiskt sett metalloxider och andra reaktionsprodukter, partiklar från flusset i elektroderna och gaser som produceras av UV-ljus som ozon samt skyddsgaser
  • Den finare stoftmassafraktionen är alveolinträngande och kan ackumuleras i lungorna och stanna kvar i kroppen
  • Föreningar. 90 % av partiklarna kommer från svetsförbrukningsmaterialet

Svetsrök kommer in i människokroppen genom lungorna. De blandar sig med luften vi andas. Bilden nedan illustrerar storleken på svetsrökpartiklar jämfört med andra partiklar.

Particle size of welding fumes vs. other dust (e.g. tobacco smoke, pollen, cement dust).

 

MAC (maximal koncentration) är den vanliga förkortningen för den juridiska exponeringsstandarden. Den definieras som den tillåtna tidsvägda genomsnittskoncentrationen för en 8 timmars arbetsdag och en 40 timmars arbetsvecka för vilken en person upprepade gånger kan exponeras utan negativa hälsoeffekter. Det motsvarande värdet i USA är TLV (Threshold Limit Value). Detta är inte en juridisk standard utan riktlinjer utgivna av American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH). Både värdena mäts i svetsarens andningszon. Koncentrationerna ges i mg/m3 för olika svetsprocesser utan att använda svetsrökutsugssystem.

 

MAC value (TLV) per welding process, without using welding fume extraction systems.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement