GoLine

Där skyddet mot inandning av svetsrök börjar

GoLine-sortimentet från Plymovent är en utmärkt startpunkt för skydd mot inandning av svetsrök. Det består av en rad utsugningsenheter för svetsrök med engångsfilter som fångar och filtrerar svetsrök som uppstår vid lätta eller sporadiska svetsverksamheter. GoLine-linjen omfattar 3 produkttyper: en mobil filtermodul och väggmonterade stationära enheter med en eller två armar.

GoLine är avsedd för svetsprocesser som avger ringa rök eller för verkstäder där endast lätt eller sporadisk svetsning sker. Dessa röksugar kan användas för svetsverksamheter i lätt eller rostfritt stål.

GoLine-produkterna är en utmärkt startpunkt och det ekonomiska alternativet för ett effektivt skydd mot exponering för svetsrök.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement