Plymovent-installation på Baltimore Aircoil

Praktikbeskrivning Ladda ner PDF
Segment Maskinbyggnad
Land Belgien

Utmaningen

Produktionsaktiviteterna för utrustningen, exempelvis kyltorn, kondensorer och kylinstallationer med kompletterande luftkonditioneringssystem, kräver mycket metallbearbetning och svetsning. Baltimore Aircoil drog slutsatsen att utsuget av svetsrökgaser och hälsovådliga gaser i produktionshallarna kunde förbättras. Därför beslutade de att kontakta en specialist som kunde tillhandahålla alla svetsarbetsplatser i produktionsoch monteringsprocessen med effektiva svetsrökutsugssystem. På så vis kunde hälsan och säkerheten för de anställda garanteras. Först gjordes en inventering av alla befintliga svetsrökutsugssystem. Därefter kom Plymovent med ett erbjudande. Dettaförslag diskuterades ingående med medarbetarna på verkstadsgolvet. “Uppenbarligen använder de det varenda dag och de vet vad de letar efter”, säger Straetmans. Efter detta genomarbetades allt in i minsta detalj och Plymovents förslag
justerades och godkändes.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement