Plymovent-installation hos Breman Machinery

Ett U-format Push-Pull-system har placerats runt svetsroboten för optimal utsugning.
Praktikbeskrivning Ladda ner PDF
Segment Maskinbyggnad
Land Nederländerna

Utmaningen

Breman Machinery har tre verkstäder som är 25 meter höga, i två av dessa verkstäder utförs svetsarbete. Det finns även en annan byggnad som är 15 meter hög, där svetsning också utförs. Genom arbetsstyckenas varierande format och svetsningarnas stora inbördes avstånd var källutsugning i det här fallet inte möjlig.

I den första byggnaden fanns det redan ett utsugningssystem för svetsångor, men detta uppfyllde inte kraven. Genom den stora mängden svetstråd som användes, var filtren täppta inom två veckor.

I den andra byggnaden utförs svetsning både för hand och med en svetsrobot. Roboten används för svetsning av stora arbetsstycken som kräver stora mängder svetstråd. Härvid bildas givetvis också mer svetsångor. Tillsammans med den manuella svetsningen på olika platser i lokalen orsakar detta stora mängder fina partiklar som tillsammans bildar ett moln av svetsrök. Det krävdes en lösning som skulle vara lämpad för både manuell och robotsvetsning.

I den tredje byggnaden omfattar arbetet, liksom i den första, stora arbetsstycken och sker svetsningen mestadels för hand. Genom värmen stiger svetsångorna till mellan 4 och 6 meter, på denna höjd uppstår då ett moln av svetsrök. Ett moln som tjocknar under dagens lopp. När temperaturen sedan sjunker, sjunker även molnet tillbaka till marken.

Utsugning av svetsrök i verkstäder med 25 m i takhöjd

Du kan ladda ner och läsa mer om den helhetslösning som Plymovent utvecklat och installerat på Breman Machinery (till vänster).

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement