Plymovent-installation på Micron Bio-Systems

Praktikbeskrivning Ladda ner PDF
Lösning
Land Storbritannien

Utmaningen

Micron Bio-Systems är ett företag i England. Micron tillverkar bland annat näringssupplement för kunder inom bioteknologin. Tillverkningsprocessen hos Micron medför en kraftig bildning av dammpartiklar. Blandning är en ofta utförd process hos Micron. Där blandas olika partiklar med varandra, vilket orsakar olika sorters damm med olika kornstorlek. I England krävs ett dammutsugningssystem för att uppfylla både den europeiska normen FEMAS* för pålitlighet och säker leverans av djurfoder och EU:s bestämmelser om foderhygien.

Därför sökte Micron en effektiv anordning för dammbekämpning med filter för enkelt underhåll. Dessutom sökte en förnyad och kostnadseffektiv lösning för att hantera de stora mängderna damm som uppstod i laboratoriet och verkstaden. Hela byggnaden är 1 525 m2 (inkl. kontor, laboratorium och verkstad). Plymovent utmanades att få dammnivån under kontroll.

* FEMAS = Feed Materials Assurance Scheme.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement