Plymovent-installation hos Verbugt Speciaalbouw

Praktikbeskrivning Ladda ner PDF
Lösning
Land Nederländerna

Utmaningen

MIG-svetsning av aluminium producerar mycket svetsrökgaser. Leon Verbugt använder ca. 4,5 ton svetstråd per år. Till följd av det stora formatet på arbetsstyckena och de relativt stora avstånden mellan svetsfogarna, var punktutsug omöjligt. Att använda en svetshjälm med övertryck skulle kunna ha varit ett tillräckligt skydd för svetsaren, men svetsrökgaserna skulle fortfarande förorena och ackumuleras i hela verkstaden.


Ventilationen fungerade inte tillfredsställande; den orsakade drag och betydande värmeförluster vintertid. Leon Verbugt försökte hitta en lösning genom att bygga en rörlig huv över
arbetsstycket, men det blev inte någon ordentlig lösning. Att installera ett push-pull-system som ett generellt filtreringssystem var inte möjligt till följd av att de ofta svetsade höga fordon och
konstruktioner, vilket skulle störa det laminära luftflödet.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement