Bilindustri

To ensure a pleasant workplace and to be code compliant in the automotive industry, you need to control welding, cutting, grinding fumes and oil mist.

Bilindustrin är globalt en av näringslivets största och viktigaste sektorer.

I dagens läge ställs högre krav på bilindustrin än någonsin förr. Fordonen bedöms t.ex. efter allt strängare och mer detaljerade krav, från vikt till säkerhet till hållbarhet. Dessutom måste bilfabrikanter och deras leverantörer hålla sig till allt strängare krav inom sina fabriker, för att bjuda en säkrare, hälsosammare och miljövänligare arbetsomgivning.

För att garantera din personal en angenäm arbetsplats och uppfylla normerna för bilindustrin, måste du behärska utsläppet av ånga, (olje)dimma och rök efter svetsning, skärning och slipning. Vi bjuder diverse lösningar som håller koncentrationen av rök efter svetsning och laserskärning på arbetsplatsen inom de lagliga gränserna enligt gällande internationella normer.

För mer information och/eller råd kan du kontakta Plymovent.

Referenser

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement