Energikällor

Vind, vattenkraft, sol, biomassa och vatten är bara några förnybara källor som kan användas för transport, produktion och produktion av varor.

För att hitta energikällor behövs maskiner och produkter av hög kvalitet. Exempelvis omfattar tillverkning av vindturbiner många metallbearbetningsmoment, såsom svetsning, skärning och plasmaskärning.

Utsugssystem av hög kvalitet och effektiva filtreringssystem är därför obligatoriska för att se till att de rättsliga gränserna för svetsning och slipning inte överskrids. Våra produkter suger effektivt ut svetsrök och skyddar både medarbetare och arbetsgivare mot riskerna med svetsrök och (slip)stoft. Detta resulterar i en renare och hälsosammare arbetsmiljö.

Vi erbjuder olika lösningar som kontrollerar svetsrök från punktutsug och utsugshuvar till skräddarsydda allmänfiltreringssystem.

Ladda ned

Referenser

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement