Skeppsbyggnad

Men svetstekniken har inte bara gett ökade affärsmöjligheter inom varvsindustrin, svetsångorna utsätter också arbetarna för allvarliga hälsorisker om man inte vidtar lämpliga åtgärder.

Fartyg används från allt till fritidsaktiviteter till att transportera både människor och gods över hela världen och de är en viktig del i det dagliga livet och den moderna ekonomin. När ny teknik och nya metoder introducerades i varvsindustrin på 1800-talet ersattes nitningen av svetsning, vilket gav skeppsbyggare stora fördelar med högre effektivitet, slätare ytor och lättare konstruktioner. Detta teknikskifte innebär att svetsning nu är en av de vanligaste processerna för varmbearbetning inom varvsindustrin. 

Men svetstekniken har inte bara gett ökade affärsmöjligheter inom varvsindustrin, svetsångorna utsätter också arbetarna för allvarliga hälsorisker om man inte vidtar lämpliga åtgärder. International Agency of Research on Cancer (IARC) har slagit fast att långsiktig exponering för svetsrök kan orsaka flera olika typer av cancer. Därför är det mycket viktigt att fatta nödvändiga säkerhetsåtgärder på varvet. 

Plymovent erbjuder effektiva filtreringssystem av hög kvalitet som är konstruerade för att skydda dig och dina anställda, från det att byggnationen börjar till dess att fartyget är klart för leverans till beställaren. 

 

Våra produkter 

Inom varvsindustrin förekommer arbeten i små, trånga prång men även i mycket stora utrymmen. Men det spelar ingen roll var arbetet äger rum, Plymovent har den perfekta lösningen.

 

Flerarmssystem och utsugsbord

Plymovent har flera olika utsugsarmar för källutsug av svetsrök och slipdamm. Förutom flera olika enkelarmssystem erbjuder vi också ett optimalt flerarmssystem. Det finns i olika armlängder och diametrar beroende på användningsområdet. Filtren i detta system varierar från små enstaka filter till stora modulära, självrengörande filter, och de kan anpassas i efterhand om så krävs. Detta automatiska system ger också en lägre el- och energiförbrukning, vilket ger en snabbare avkastning på investeringen (ROI). 

En annan metod för källutsug är vårt utsugsbord. DraftMax fångar upp rökgaser och damm genom arbetsytan och eventuellt den bakre utsugspanelen som säljs som tillval, redan innan det når inandningsområdet. DraftMax finns i två versioner: DraftMax Eco och DraftMax. Vi kan hjälpa dig att hitta den optimala arbetsbänken för dina behov. 

Det är ofta svårt eller rent av omöjligt att använda källutsug vid svetsning i ett mycket stort utrymme eller när man befinner sig en bit upp i luften. När det alltså inte är praktiskt möjligt med källutsug eller utsugningshuvar är det bäst att tillämpa allmän luftrening och ventilation. Dessa system gör att gränsvärdena inte överskrids i verkstaden vilket säkerställer de anställdas säkerhet.

 

Utspädnings- och Push-Pull-system

Vi erbjuder dig och dina anställda två typer av spädningssystem, närmare bestämt SCS-Diluter och MDB-Diluter vilka har utvecklats för att övervaka koncentrationen av svetsrök på arbetsplatsen. Systemen SCS-diluter är konstruerade för lätta till måttligt krävande svetsningsarbeten medan systemen MDB-diluter är avsedda för intensiva svetsningsaktiviteter som genererar mycket damm. Bägge dessa system har sina fördelar. Vi kan hjälpa dig att specificera ett spädningssystem som är lämpligt för din situation.  

Ett annat system vi rekommenderar om det inte är möjligt att använda källutsug och svetshuvar är vårt Push-Pull-system. Detta prisvärda modulsystem fångar upp rökgaserna och leder dem genom ett filter. Den filtrerade luften leds sedan tillbaka till verkstaden genom en utloppskanal. Detta system ger inte bara en renare arbetsmiljö, det minskar också energiförbrukningen och därigenom företagets omkostnader.

 

Utsugningshuvar

FlexHood är en utsugningshuv som har utformats för att isolera svetsarbetsplatsen. Det är en modulär utsugningshuv som har konstruerats speciellt för robotsvetsning. Detta system minskar mängden toxiner i luften och ser till att gnistor och svetsstänk blir kvar i huven, till skydd för alla som vistas i närheten. 

Fartyg har aldrig varit så tekniskt avancerade och säkra som de är idag, och det är mycket tack vare alla kunniga varvsarbetare som producerar moderna, välbyggda fartyg, Det är alltså viktigt att skydda dem och deras hälsa.

 

Ladda ned

Referenser

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement