Tung industri

Effektiv utsugning vid den 'tunga industrins' tillverkningsfabriker

Svetsning, skärning och mejsling förekommer ofta inom den så kallade tunga industrins olika sektorer.

Svetsrök och slipdamm bildas vid metallbearbetning och diverse tillverkningsprocesser. Dessa ångor kan samlas ovanför maskinen och bilda ett synligt rökmoln som leder till en potentiellt skadlig arbetsmiljö.

För att uppfylla de lagliga gränserna för luftföroreningar i samband med svets- och sliparbete finns det behov av högvärdiga system för rökutsugning och filtrering.

 

Svetsrök kan bilda moln i den tunga industrins produktionsverkstäder

Eftersom det inom denna industribransch ofta förekommer stora arbetsstycken är det svårt att tillämpa punkt- eller källutsugning, så att ett moln av svetsrök kan bildas mycket snabbt. Detta moln består av svetsångor, partiklar och smälta metallrester. Svetsaren förflyttar sig ofta mellan olika arbetsstationer och/eller arbetsstycken. Personlig skyddsutrustning kan skydda svetsaren själv, men inte andra närvarande i produktionshallen. Mängden av skadlig och miljöovänlig rök och ånga måste reduceras för att skydda svetsarens kollegor.

 

Hur ser en lösning för verkstadsutsugning ut?

De flesta rökutsugningssystemen som finns är riktade på att föra undan röker från svetsarens andningszon. Men om detta inte är möjligt eller effektivt, kan en lösning som t.ex. Plymovents Push-Pull-system hjälpa till att åstadkomma en ren arbetsmiljö för alla.

Med hjälp av parallella kanaler med noggrant kalibrerat luftflöde kan molnet av svetsrök fångas och rensas (pull). Efter cirkulation genom systemet släpps den filtrerade luften tillbaka in i verkstaden genom utsläppet (push). Utsugning av förorenad luft och de rensade returluften sörjer tillsammans för en kontinuerlig push-pullprocess.

 

Diluter-systemet

Med sin Diluter bjuder Plymovent en kanalfri lösning om varken punktutsugning eller utsugningskåpor kan användas.

Vår Diluter är ett fristående filtreringssystem med flödesmunstycken i spridda riktningar, som även i stora tillverkningshallar kan sörja för en effektiv kontroll av svetsröken. En särskild fördel är den enkla installationen utan luftkanaler. Detta ger inte endast kostnadsbesparing, det bjuder också en effektiv lösning för en bred skala svetsverksamheter på ständigt olika platser.

 

Ladda ned

Referenser

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement