SHIELD brandsäkerhetslösningar | Plymovent

Brandrisken under kontroll i utsugssystem för svetsrök

Plymovent presenterar SHIELD brandsäkerhetslösningar¹. Detta produktsortiment minskar risken för filterbränder i metallbearbetningsindustrin till ett minimum. SHIELD-produkterna är indelade i tre kategorier: Produkter för förebyggande, detektering och bekämpning av brand. Rök, värme och gnistor detekteras så tidigt som möjligt för att reducera systemskada och undvika att elden sprider sig och rök samlas i verkstaden.

Brand är en allvarlig risk och kan uppstå oväntat i filtersystem. Vissa svetsoch skärningsapplikationer har en högre risk att orsaka brand än andra, på grund av faktorer såsom högre temperatur, fler gnistor eller lägre flampunkt.

 

1) patentsökta produkter

Referenser

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement