SHIELD brandsäkerhetslösningar

Brandrisken under kontroll i utsugssystem för svetsrök

SHIELD brandsäkerhetslösningar
SHIELD brandsäkerhetslösningar
Höjdpunkter

Detta produktsortiment minskar risken för filterbränder i metallbearbetningsindustrin till ett minimum. SHIELD-produkterna är indelade i tre kategorier: Produkter för förebyggande, detektering och bekämpning av brand.

Video
Ladda ner
Få en offert
Beskrivning

SHIELD-programmet innehåller flera komponenter som tillsammans utgör en systemlösning. Varje produkt har sina egna unika egenskaper och fördelar. Eftersom varje fabrik är unik, kan Plymovent ge specifika råd om hur man kontrollerar brandrisken i er verkstad. Plymovent utformar en systemlösning, som är skräddarsydd för era specifika svetsapplikationer och krav.

 

Förebyggande

Som förebyggande metod erbjuder Plymovent de SparkShield¹ och OilShield¹. SparkShield; denna effektiva gnistfångare förhindrar att gnistor, svetssprut eller cigarettfimpar kommer in i kanalerna och når filterpatronen eller partiklarna i stofttunnan. Plymovents kalkstensmatare (OilShield) är särskilt utvecklad för oljiga svetsapplikationer och för bearbetning av komponenter som är överdragna med stansolja eller rostskyddsmedel. OilShield är i princip en enhet som doserar kalksten.

 

Detektering

Detektering sker med detektorer och ShieldControl. Detektorerna och branddetekteringspanelen (ShieldControl) är framtagna för att detektera en begynnande brand i ett tidigt stadium. Tidig detektering –och aktivering av bekämpningsprodukterna– ger mindre skadeverkningar på ditt utsugs- och filtreringssystem. Detekteringsutrustningens huvudmål är att bekämpningsutrustningen aktiveras så tidigt som möjligt. Härmed isoleras branden och hindrar en filterbrand från att sprida sig till en större systembrand, så att skadeverkningarna begränsas.

 

Bekämpning

Plymovent erbjuder två bekämpningsåtgärder: skjutventiler och FlameShield. Skjutventilerna stoppar tillförseln av syre och isolerar branden, vilket minimerar skadorna. FlameShield är en aerosolsläckningsgenerator som löser ut omedelbart efter att skjutventilerna stängs vilket snabbt släcker branden i filterhuset.

Egenskaper och fördelar
  • Minskar brandrisken till ett minimum
  • Detekterar eventuella brandkällor snabbt
  • Bekämpar och släcker omedelbart begynnande bränder
  • Minskar systemskadan till ett minimum
  • Minimerar filterbyte och underhållskostnader
  • Reducerar avbrottstiden i händelse av brand
  • Höjer effektiviteten och livslängden för hela ert utsugssystem
Rekommenderas för

SHIELD brandsäkerhetslösningar är speciellt framtagna för att förhindra, detektera och bekämpa filterbränder i metallbearbetningsindustrin.

Referenser
90873

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement