Utsugning av fordonsavgaser

Vi tillhandahåller fordonsavgasutsugssystem som säkerställer ren luft i arbetsmiljön för fordonsmekaniker och brandmännen.

Dieselmotorer som används i brandbilar producerar en blandning av giftiga gaser och partiklar från förbränningsprocessen. Dessa utsläpp av farliga avgaser från fordon på en brandstation utgör det främsta cancerhotet för en brandman och medför ett betydande juridiskt ansvar för brandkåren. Det är mycket viktigt att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att minimera riskerna. Skyddsåtgärder är en av grundpelarna i detta arbete.

Eliminera denna risk från brandstationen med våra system för infångning och eliminering av avgaser. I befintliga stationer eller nya stationer är våra system för infångning vid källan, med helautomatisk start och frånkoppling, den rekommenderade metoden för att begränsa avgasutsläppen på din station.

Många nöjda kunder

Vi har installerat över 50 000 utsugssystem för att avlägsna dieselavgaser på brandstationer över hela världen.

Våra produkter

Klicka på någon av nedanstående produkter för mer information.

Har du frågor?
Hitta närmaste försäljningsombud Hitta närmaste försäljningsombud

Plymovent har försäljningskontor i 9 länder. Resten av världen omfattas av ett engagerat nätverk bestående av mer än 85 auktoriserade återförsäljare.

Distributörsfinnare

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement