MSHR

Motorized spring-assisted hose reel

MSHR
MSHR
MSHR
MSHR
Höjdpunkter

Den motoriserade fjäderassisterade slangrullen (MSHR) är konstruerad för att dra in slangen med en fjäderassisterad elmotor. Vi rekommenderar att använda denna slangrulle i verkstäder med lätta och tunga fordon där slangarna är tyngre än normalt till följd av höga avgastemperaturer, och där man använder traverser eller liftar.

Få en offert
Beskrivning

I en anläggning med högt tak och fordon som släpper ut avgaser vid hög temperatur, är det viktigt med ett utsugningssystem för avgaser ser till att slangarna inte är i vägen. Det gör att operatörerna har möjlighet att utnyttja annan utrustning som exempelvis kranar eller liftar, samtidigt som risken för fordonsskador och personskador minskar. I dessa fall är MSHR en perfekt lösning eftersom systemet tar lite plats, det kan monteras i taket eller på en vägg, och det fungerar bäst i anläggningar med fasta serviceområden. Genom att kombinera fördelarna med Plymovent SER och MHR slangrullar, har MSHR en sluten spiralfjäderkassett och en enfasmotor som innefattar gränslägesbrytare och överhettningsskydd. Denna effektiva kombination av motor och fjäder gör att MSHR klarar att hantera dagens högtemperaturslangars viktbelastning.

Enkel att använda

Ett antal manöverdon för höjning/sänkning är tillgängliga för ett väl fungerande utsugningssystem för avgaser: väggmonterad, pendel eller radio, baserat på anläggningens setup och operatörens preferenser.

 

Effektiv avgasutsugning

MSHR kan fungera som den kritiska komponenten i en kostnadseffektiv och energieffektiv lösning, både om du har en enda slangrulle med en monterad fläkt eller ett antal slangrullar med ett styrsystem. Om anläggningen har flera olika slangrullar kan det krävas ett system med mikrobrytare som sätter på och stänger av fläktarna automatiskt när slangarna höjs och sänks. Om det inte är nödvändigt att använda anläggningens alla slangrullar på en gång kan man montera dämpare för att förbättra energieffektiviteten, beroende på arbetsmetoderna i verkstaden.

 

Våra experter rekommenderar att använda en fläkt och slangar som är lämpliga för anläggningens luftflöde, fordonstyper och avgastemperaturer. MSHR kan användas med slangdiametrar på 100, 125, 160 och 200 mm. Plymovent säljer olika munstycken som är anpassade för avgasrörets form och placering på fordonet. Vi försäkrar dig om att våra beprövade konstruktioner och våra kunniga installatörer ger en långsiktig lösning för utsugning av hälsofarliga gaser och partiklar från verkstaden. När du säkerställer en arbetsmiljö med ren luft, blir personalen både friskare och mer produktiv.

Egenskaper och fördelar
 • Enkel att använda
 • Effektiv avgasutsugning
 • Konstruerad för lyft av tunga högtemperaturslangar
 • Tillverkade med förzinkade och pulverlackade stålkomponenter
 • Kan monteras på vägg eller i tak
 • Kan monteras på en svängbom för att betjäna två stationer
 • Överbelastningsrelä och överströmsskydd som skyddar mot oavsiktliga belastningar är standard
 • Inkapslad fjäderkassett förhindrar att fjädern orsakar personskador vid drift
 • Maximal lyftkapacitet: 28 kg för 100 till 160 mm slangar; 25 kg för 200 mm slang
Rekommenderas för
 • Verkstäder för tunga fordon
 • Serviceverkstäder i offentlig regi
 • Serviceverkstäder för kollektivfordon
 • Underhållsverkstäder för fordonsparker
 • Yrkesskolor
90873

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement