Crab Return System

För tillbaka slang och munstycke automatiskt

Crab Return System
Crab Return System
Crab Return System
Crab Return System
Höjdpunkter

Crab Return System (CRS) ökar produktiviteten genom att operatören inte behöver leda tillbaka utsugningsslangen och munstycket när de har kopplats av från fordonet.

Video
Få en offert
Beskrivning

Bilar och lastbilar som kör i verkstäder, serviceverkstäder, anläggningar för myndighetskontroll och brandstationer släpper ut farliga gaser i arbetsmiljön. Crab Return System (CRS) kompletterar Plymovents utsugningssystem eftersom det gör det lättare att fånga upp de farliga gaserna vid källan, och sedan transporterar tillbaka slangen och munstycket automatiskt till startpositionen.

 

Säkerhet och effektivitet i anläggningen

Plymovents Crab Return System ger både ökad säkerhet för medarbetarna och en högre effektivitet. Hur det går till? Utsugningsslangen och munstycket återgår till startpositionen så att operatören kan ansluta utsuget med en gång när fordonet kör in i lokalen. Det betyder att operatören inte behöver gå tillbaka genom anläggningen med slangvagnen vilket ökar sannolikheten att Plymovents utsugningssystem för fordonsgaser används på rätt sätt, och dessutom ökar produktiviteten.

Eftersom munstycket följer fordonet minskar mängden slang som hänger i anläggningen vid användning av CRS jämfört med traditionella utsugningssystem för fordonsgaser. Det betyder att det är färre föremål som kan störa sikten för operatören.

 

Så här fungerar CRS

Anslut ett av avgasmunstyckena till fordonets avgasrör. När fordonet körs genom anläggningen ser CRS-systemet till att slangen följer fordonet. När fordonet lämnar anläggningen kan munstycket kopplas loss automatiskt eller manuellt av användaren. CRS transporterar tillbaka munstycket och slangen till startpositionen, antingen automatiskt, genom en givare eller när operatören använder fjärrkontrollen.

 

Lätt att eftermontera på befintliga Plymovent STR

Om du redan har ett Straight Rail System (STR) i bruk är det lätt att montera CRS på STR-systemet och det passar både interna löpsystem (IC) och externa löpsystem (EC).

 

Fjärrkontroll

Enheten innehåller ett startset med en enkel manuell fjärrkontroll. Systemet kan kompletteras med flera fjärrkontroller för att underlätta användningen av anläggningens Crab Return System.

En annan möjlighet att skicka tillbaka munstycket är att låta en automatisk sensorstyrd återgångstrigger styra CRS, tillsammans med Plymovents beprövade Pneumatic eller Magnetic Grabbers®.

Crab Return System har ett nödstopp med vilken operatören kan stoppa systemet när som helst.

 

Egenskaper och fördelar
  • Lätt att eftermontera på befintliga Plymovents STR-system, både av typen med interna och externa löpsystem.
  • Enkelt att installera: CRS levereras i ett paket som är enkelt att installera.
  • Ger mycket bra skydd mot hälsofarliga avgaser.
  • Kabelseten till CRS finns i tre storlekar: 10, 20 och 30 meter.
  • Ger kortare slangar: Vid användning av CRS-systemet följer munstycket med fordonet och därför behövs det inte lika långa slangar.
  • Gynnar produktiviteten: Operatören kan ansluta slangen till avgasröret så snart fordonet kommer in i anläggningen vilket ger mer effektivt utnyttjande av arbetstiden.
Rekommenderas för

Moving cars and trucks in workshops (e.g. garages, service facilities, governmental inspection environments and fire stations).

90873

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement