MRP “Mini” Rail-System | Plymovent

Det optimala skensystemet för verkstäder och brand- och ambulansstationer

MRP “Mini” Rail-System | Plymovent
MRP “Mini” Rail-System | Plymovent
Höjdpunkter

Systemet Mini Rail Profile (MRP) är ett utsugssystem för fordonsavgaser som är konstruerat för räddningstjänststationer och andra anläggningar med begränsat utrymme och/eller lågt i tak.

Video
Få en offert
Beskrivning

Systemet Mini Rail Profile Fire (MRP-Fire) är konstruerat för brandstationer och räddningstjänst som ansluts till fordonets avgasrör för att fånga upp och leda undan i stort sett 100 procent av avgaserna. MRP är ett helautomatiskt system. Allt från start av fläkten till dess munstycket kopplas av från fordonet när det kör ut ur byggnaden. Det är enkelt att använda och anslutning till systemet sker med ett enkelt handgrepp när fordonet kör in i lokalen.

MRP är helautomatiskt, och kan användas för upp till två fordon samtidigt men det kan också byggas om för fler om det är nödvändigt.

MRP har en fyrkantig skenprofil och en intern släde som löper inuti skenan.

 

Hur systemet Mini Rail Profile (MRP) fungerar

Mini Rail Profile Fire (MRP-F) är ett automatiskt, magnetiskt utsugssystem för avgaser som är konstruerat för brand- och räddningsfordon med lågt monterade avgasrör vid underredet. Systemet ansluts till avgasröret för att fånga upp de hälsofarliga fordonsavgaserna redan vid källan, så att de inte slipper ut i inomhusmiljön.

När fordonet körs ut ur lokalen följer vagnen med ända till slutet av skenan. Balanseringsdonets låskabel säkerställer att systemets Magnetic Grabber kopplas loss från avgasröret när fordonet lämnat byggnaden.

 

Var används MRP

Skenan monteras i taket utmed servicestationerna bredvid brandsläckningsanläggningen och ansluts till en fläkt. Den interna släden är utrustad med det beprövade konceptet med nedre, medelhög och övre slang i kombination med ett munstycke och kan vid behov placeras vid valfri serviceplats.

 

Optimalt och effektivt utsug

MRP kan anslutas till upp till två fordon på rad men kan också modifieras för fler fordon om så krävs, vilket ger ett energieffektivt system med optimal effektivitet. Avgaserna leds via skenorna och ut ur byggnaden genom ett gemensamt utlopp.

Egenskaper och fördelar
 • Passar perfekt för grundare stationsbyggnader
 • En ekonomisk lösning för stationer där fordonet backas in
 • Energieffektivt system
 • Lätt att använda
 • Fångar upp i stort sett alla avgaser
 • Helautomatiskt
 • Standardutförandet har plats för upp till två fordon på rad
Rekommenderas för

VEX

 • Militära anläggningar
 • Bilfabriker och verkstäder
 • Myndighetsanläggningar
 • Motorcykel- och ATV-verkstäder
 • Verkstäder och servicestationer för fordonsflottor
 • Maskinhallar för jordbruksmaskiner
 • Busstationer

 

Brandkår och räddningstjänst

 • Brandstationer
 • Stationer för räddningstjänst
 • Stationer för flygplatsbrandkår
 • Frivilligbrandkårer
 • Militärbrandkårer
90873

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement