DraftRescue

Arbetsbänk avsedd till att föra undan skräp, torra kemikalier och avgasrök från brandpersonalen och deras utryckningsutrustning

Arbetsbänken med under- och baksugning, DraftRescue, är en kombination av en arbetsbänk med ett utsugnings- och filtersystem. Systemet är idealiskt för brandmän och annan utryckningspersonal. En DraftRescue är lämpad för många ändamål, t.ex. förberedande rengöring av personlig skyddsutrustning, arbete med bärbara bensindrivna redskap och påfyllnad av torra kemiska eldsläckare.

Gasutsugning

Utsugningssystemet för undan skräp, rök och damm direkt från användarens andningszon genom arbetsskivan och den bakre sugpanelen.

Olika modeller av DraftRescue

Vår arbetsbänk med under- och baksugning finns tillgänglig i två versioner.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement