Få bort fordonsavgaser

Avgasutsug direkt vid källan är den mest effektiva metoden för att fånga upp fordonsavgaser. Genom att att fånga upp fordonsavgaserna med avgasutsug fås en säkrare och trevligare arbetsmiljö. Det minimerar luftevakueringen och -rörelserna, och minskar därmed den obligatoriska investeringen i luftbehandlingsutrustning och minskar energiförbrukningen. Genom att installera en lösning med avgasutsug från Plymovent skapar ni ett bättre klimat för medarbetare och besökare.

Den skräddarsydda konstruktionen på ert system med avgasutsug tar hänsyn till faktorer såsom motorstorlek, avgastemperaturer, systemräckvidd och anslutningsmetod till fordonet. Genom att följa vår 7-stegsmetodik säkerställer vi installation av en helt driftsklar och kostnadseffektiv lösning med avgasutsug som uppfyller era specifika behov i många år framöver.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement