Infångning vid källan

hålla munstycket fäst mot avgasröret

Infångning vid källan av luftburna partiklar, innan de sprids i den lokala miljön, är den mest effektiva metoden att åstadkomma en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det minimerar mängden luft som behöver evakueras och reducerar därmed den totala investeringen i luftbehandlingsutrustning samt minskar även den totala energiförbrukningen.

 

En nyckelkomponent i vårt system är munstycket; typen av fordon, formen på avgasröret och sättet som avgasevakueringssystemet fungerar på avgör vilket munstycke som är lämpligt för er tillämpning.

 

Alternativen som vi kan erbjuda är:

  • Användning av en fjäderklämma eller skruvklämma för att hålla munstycket fäst mot avgasröret
  • Ett uttag där CO-mätutrustning kan användas
  • Ett spjäll för att stänga av systemen som inte är i bruk
  • Helmetallmunstycken för hög temperatur-applikationer
  • Fristående munstycken för att fånga upp utan att interferera med avgasflödet. Detta används i avgasflödesmätningar.

Vi har ett brett utbud av munstycken som passar alla vanliga avgasrör. Kontakta oss för en komplett översikt och råd om vilket munstycke som är mest lämpligt för er verkstad.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement