Om fordonsavgaser

Att exponeras för fordonsavgaser kan orsaka allvarliga hälsoproblem för era medarbetare.

På Plymovent känner vi till farorna med att exponeras för hälsovådliga avgaser. Vi utvärderar kontinuerligt riktlinjerna för säkerhetsförvaltning och lyssnar till vad de oberoende experterna har att säga:

  • OSHA – Occupational Safety and Health Administration har angett en tillåten exponeringsgräns på 1 del bensen per en miljon delar av (1 ppm) på arbetsplatsen under en 8-timmars arbetsdag, 40-timmars arbetsvecka.
  • EPA har klassificerat bensen som en Grupp A-cancerogen.
  • CDC:s – Centers for Disease Control & Prevention rapporterar att avgaser från felaktigt underhållna fordon kan medföra allvarliga risker. Den vanligaste källan till kolmonoxid är bilavgaser som släpps ut i trånga utrymmen. Ordentlig ventilation och förhindrande av att kolmonoxid byggs upp i trånga utrymmen måste säkerställas.
  • NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health, har deklarerat att det inte kan finnas säkra exponeringsnivåer för en cancerogen; NIOSH:s tröskelgränsvärde är därför “lägsta praktiskt möjliga nivå”.

Plymovents system är utformade för att uppfylla eller överträffa standarderna från de mest krävande hälsa och säkerhet-normerna – i hela världen!

 

Internationella standarder

 

Europeiska standarder

 

Europeiska och amerikanska standarder

  • USA-EU-samarbete om säkerhet och hälsa på arbetsplatser
    www.useuosh.org

 

Canadian standarder

  • Canadian Center for Occupational Health and Safety
    www.ccohs.ca

USA standarder

 

Occupational exposure as a firefighter

IARC WHO Infographic

Source of IARC Monographs Volume 132: www.iarc.who.int

 

Also read this article: Carcinogenicity of occupational exposure as a firefighter (PDF file)

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement