Bilreparationer

Plymovent fångar upp fordonsavgaser vid källan från personbilar i garage.

Exponering för hälsofarliga fordonsavgaser kan orsaka allvarliga hälsoproblem för mekaniker och annan personal i verkstäder och garage. Det mest effektiva sättet att förhindra exponering är att samla upp avgaserna vid källan, vilket eliminerar kontakten med skadliga luftföroreningar som dieselavgaser och bensen. Avgaser från bristfälligt servade fordon kan också utgöra en allvarlig hälsorisk. Den vanligaste källan till kolmonoxid är fordonsavgaser som släpps ut i inomhusmiljöer Det är mycket viktigt att du sörjer för god ventilation och att installera och använda skyddssystem.

System av hög kvalitet för utsug av avgaser rekommenderas för att säkerställa att de lagstiftade gränsvärdena1] inte överskrids i verkstaden. Plymovent erbjuder olika system som fångar upp, suger ut och leder undan bensin- och dieselavgaser, och skapar en renare och hälsosammare arbetsmiljö för de anställda.

Våra produkter och extraktionssystem för fordonsavgaser kan installeras både i befintliga och i nya byggnader. Kontakta oss för en personlig offert.

 

Plug-and-play-produkt eller systemlösning

Plymovent FumeCaddie™ är en plug-and-play-enhet för utsug av fordonsavgaser. Den fångar upp avgaserna vid källan, det vill säga vid fordonet eller den utrustning som används inomhus och leder ut dem ur byggnaden. Detta användarvänliga källutsug skyddar dig och mekanikerna genom att hålla inomhusluften ren. FumeCaddie™ ansluts direkt till fordonets avgasrör med ett smidigt munstycke. Det behövs ingen adapter.

 

Systemlösningar

Plymovent har flera lösningar, exempelvis en enkelslangvinda, till ett system med flera hängande munstycken för att ansluta till fordonets avgasrör i verkstaden. Vårt sortiment av munstycken kan användas på körande eller stillastående fordon, och på en rad olika avgasrör, både horisontellt och vertikalt placerade.

 

Specialbyggda utsugssystem för avgaser

Vår erfarna personal hjälper dig att utveckla och installera ett system som uppfyller de specifika drifts- och konstruktionskraven i din anläggning, och det oavsett om det handlar om nybyggnation eller är en redan befintlig byggnad. Vårt team samarbetar med era planerare och chefsingenjörer för att säkerställa att byggnaden utrustas med rätt system och att alla säkerhetsföreskrifter uppfylls. Det är ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt som säkerställer ren luft i arbetsmiljön.

 

Kontakta oss

Vi har installerat mer än 50 000 källutsug och ventilationssystem. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta den bästa lösningen till din anläggning.

 

1] Källor:

https://www.osha.gov/dts/hazardalerts/diesel_exhaust_hazard_alert.html​
https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/inorganic/id182/id182.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2016-0094-3267.pdf
https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/carbonmonoxide-factsheet.pdf​

 

 

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement