Brand och räddningstjänst

Under mer än 40 år har vi gjort det till vår affärsverksamhet att säkerställa ren luft på brandstationer.

Reducera fordonsavgaser vid din station

Hälsofarliga fordonsavgaser i brandstationen är den största hälsorisken för brandmän. De kan orsaka cancer och kan utgöra grund för omfattande skadeståndsanspråk. Plymovents system för att fånga upp och leda undan fordonsavgaser eliminerar dessa hälsorisker.

 

Lösningar för avgasexponering

Plymovents filosofi går ut på att leverera kvalitetssystem som är säkra och användarvänliga, som uppfyller alla normer och kan förbättra livskvaliteten för din brandbekämpnings- och utryckningspersonal. Det är därför vi har tagit fram en rad system för källutsugning som är avsedda att täcka varje stations behov:

  • Under Carriage Track Systems - för tillämpning vid enkla och dubbla parkeringsbås
  • Under Carriage Rail Systems - för genomkörningsgarage med upp till fyra fordon
  • Vertical Stack Rail Systems - för fordon medan ovanmonterade avgasrör

I vår video på YouTube visas dessa tre typer av system för fordonsavgaser i 360 grader.

 

Källutsugning

Att fånga luftburna partiklar vid källan, innan de börjar sprida sig genom omgivningen, är den effektivaste metoden att åstadkomma en säker och hälsosam arbetsmiljö. Metoden kräver utsugning av en minimal mängd luft, vilket reducerar både den totala investeringen i utrustning för luftbehandling och den slutgiltiga energiförbrukningen.

En avgörande komponent i vårt system är det förseglade munstycket, vår Grabber®. Plymovent Grabber® finns tillgänglig i både en pneumatisk och en magnetisk version. Med Grabber® bjuder Plymovents system nästan 100 % effektiv utsugning, varmed det uppfyller diverse gällande föreskrifter. Grabber® kopplas direkt till avgasröret, varigenom den fångar och för undan praktiskt taget alla avgaser. Och dessutom är den enkel i bruk:

  • Magnetic Grabber®
    Sätt den bara i avgasröret så är du klar. Det kallar vi för Plymovents "click and seal"-princip.
  • Pneumatic Grabber®
    Sätt den i avgasröret och aktivera fyllnadsventilen för att snabbt åstadkomma en positiv tätning runt avgasrör av varje format.

 

Under Carriage Track Systems

Vårt Sliding Balancer Track System (SBT) har ställt normen för kontroll av avgaser från brand- och andra utryckningsfordon jorden runt, försett med antingen Magnetic eller Pneumatic Grabber®. SBT-systemet är det föredragna systemet för fordonsbås och genomkörningsgarage och är konstruerat för anslutning till avgasröret hos ett valfritt motorfordon, där det fångar praktiskt taget 100 % av de utsläppta avgaserna. SBT-systemet kan användas för ett eller två fordon, varvid fordonets avgasrör befinner sig inom 18 meter från dörren. Systemet verkar helautomatiskt, inklusive aktivering av fläkten och löskoppling från fordonet vid utkörning.

SBT är enkelt att ansluta när fordonet kör in i stationen. Om du vill ha ett system som kan anslutas vid dörren innan fordonet backas in, och som lossnar automatiskt när fordonet kör iväg, då är SBT rätt val.

 

  • Klicka på infografiska till höger för att ladda ner en jpg-version:

 

Under Carriage Rail Systems

Ett Straight Rail System (STR) rekommenderas vid genomkörnings- och tandemgarage, försett med antingen Magnetic eller Pneumatic Grabber®. Plymovents STR-system är konstruerat för anslutning till avgasröret hos ett valfritt motorfordon, där det fångar praktiskt taget 100 % av de utsläppta avgaserna. Systemet är idealiskt för genomkörningsgarage eller garage med upp till fyra tandemparkerade fordon. Allt inom systemet sker helautomatiskt, från aktivering av fläkten till automatisk löskoppling vid utkörning. Anslutning till systemet sker i ett enda steg när fordonet kommer in i stationen. STR-systemet har också solida aluminiumprofiler som är strängpressade i ett stycke vilka är både starka och hållbara.

 

Vertical Stack Rail Systems

Vårt Vertical Stack Rail System (VSR) är lösningen för fordon med ett ovanmonterat avgasrör som behöver förflyttas genom ett garage. Plymovents VSR-system är avsett för fordon med ovanmonterat avgasrör. Personalen behöver inte ingripa, fångarens "V"-form leder in avgasröret i rälsprofilen. Rälsen är ett frihängande system som tillåter rörelse i sidled hos hela systemet och automatiskt riktar sig gentemot fordonets avgasrör. Systemet är helautomatiskt, från fläktstart till löskoppling. VSR-systemet har en solid aluminiumprofil som är strängpressad i ett stycke, och som är både stark och hållbar.

 

Kontakt

Sedan mer än 40 år har vi åtagit oss jobbet att hålla luften ren vid brandstationer. Vi bjuder högvärdiga produkter som skyddar brandmän och annan personal mot exponering för skadliga dieselavgaser. Vi har installerat tusentals system för avgasutsugning över hela världen. För mer information och/eller råd kan du alltid kontakta oss.

 

#HookUpTheHose

Plymovent har skapat en världsomspännande rörelse kallad Hook Up The Hose, för att öka medvetenheten hos räddningstjänstpersonal om riskerna med avgaser och hur viktigt det är att ansluta slangen för att minska risken för cancer!

 

Referenser

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement