Kollektivtrafik och infrastruktur

Källutsug för fordonsavgaser från stadsbussar, långfärdsbussar, lätta och tunga lastbilar.

Den viktigaste uppgiften för infrastrukturenheten i många städer är att underhålla allmänna vägar och infrastruktur, såsom dagvattenbrunnar, målning av vägbanor och montering av vägskyltar. Andra ansvarsområden är sophämtning, återvinning, underhåll av uppsamlingsbassänger, klippning av vägkanter, gatsopning, snöröjning och halkbekämpning samt årlig uppsamling av skräp, grenar och löv. Gatu- och vägenheten ombesörjer ofta vägreparationer och underhåll av trottoarer för att öka trafiksäkerheten. Denna enhet underhåller även kommunala vägområden genom gräsklippning, reparation av vägskyltar och gatsopning.

Kommunens fordonsenhet utför reparationer av kommunens fordon och utrustning. Denna enhet genomför rutinunderhåll och inspektioner, samt nödreparationer när kommunens fordon drabbas av haverier ute på vägen.

Varför är avgasutsug så viktigt?

En gatsopmaskin ansluten till ett utsugningssystem för fordonsavgaser från Plymovent.

När diesel- och bensinmotorer är igång släpper de ut en blandning av giftiga gaser och skadliga partiklar. Om dessa hälsofarliga fordonsavgaser släpps ut i en verkstad eller en maskinhall utgör de en mycket allvarlig cancerrisk och den som äger och driver dessa lokaler riskerar att betala stora skadestånd till drabbade personer. Dessutom bildas koldioxid (CO) i både diesel- och bensindrivna motorer och exponeringen för denna lömska, färg- och luktfria gas kan leda till dödsfall. Det är mycket viktigt att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö genom att minska dessa risker i alla offentliga anläggningar.

En viktig del i detta är förebyggande åtgärder. System av hög kvalitet för utsug av avgaser rekommenderas i både befintliga och nya anläggningar, för att säkerställa att de lagstiftade gränsvärdena inte överskrids.

För ren luft i arbetsmiljön sedan 1975

Plymovent är en världsledande leverantör av system som fångar upp, suger ut och leder undan bensin- och dieselavgaser, och bidrar på så sätt till renare och hälsosammare arbetsmiljöer. Plymovent har olika system för avgasutsugning som ger personalen bättre säkerhet. Vi kan hjälpa dig att utforma det perfekta systemet i din anläggning, bland annat baserat på svaren på följande frågor.

  • Vilka slags och hur stora fordon servas, och under vilka omständigheter körs motorerna?
  • Används anläggningen för service av olika stora fordon?
  • Hur stora är arbetsområdena och hur många mekaniker är det per antalet serviceplatser?
  • Vilka mått har byggnaden?
  • Hur många mekaniker arbetar i det avsedda området?
  • Hur många av dessa fordon kan vara igång samtidigt?

Du är alltid välkommen att kontakta Plymovent med alla tänkbara frågor om avgasutsug.

FumeCaddie

Detta är en mobil plug-and-play-enhet som ansluts direkt till fordonets eller maskinens avgasrör. Fläkten i FumeCaddie fångar upp rökgaserna vid källan och leder ut dem ur byggnaden. Detta utsugningssystem för fordonsavgaser är enkelt att använda, förvara och manövrera i verkstäder av alla storlekar och det krävs ingen adapter.

Fasta utsugDen här serviceanläggningen för bussar är utrustad med ett utsugningssystem för fordonsavgaser från Plymovent.

Den takmonterade slangrullen FE är rätt val om man behöver avgasutsug men har begränsat med utrymme. Genom att ansluta utsugsslangen direkt, antingen till rörledningarna eller en fläkt (om det är en FEF), får du ett enkelt men effektivt system.

Slangen är mycket lätt och enkel att hantera. Balanseringsdonet underlättar hanteringen och den håller slangen på plats när den är låst. När du är klar är slangen enkel att förvara på slangens vägghållare.

Slangrullar

Fordon som används i kollektivtrafiken och av regionens infrastrukturenhet servas och repareras nu i Equipment Maintenance Operations Center (EMOC), där ett utsugningssystem för fordonsavgaser från Plymovent har installerats.Plymovent har flera slangrullar för olika ändamål och behov. Bland annat en fjäderbelastad slangrulle (SER) och en motordriven slangrulle (MHR). Båda dessa slangrullar kan användas i vanliga fordonsverkstäder. Den fjäderbelastade slangrullen drar in slangen med hjälp av en fjäder, medan den motoriserade slangrullen har hjälp av en elmotor. Dessutom är den motoriserade fjäderbelastade slangrullen (MSHR) och den tyngre, motoriserade slangrullen (MER) utformade för att dra tyngre slangar som tål högre temperaturer. Vi rekommenderar dessa slangrullar till verkstäder med medelhög till intensiv motordrift. Många av våra slangrullar kan monteras på en bom eller vid skenor för att öka räckvidden.

Slangar

Vi säljer många olika avgasslangar i en rad olika diametrar och temperaturklasser. Plymovent har flera slangar som är lämpliga för alla slags anläggningsfordon. Beroende på tillämpning kan du välja mellan olika slangar till verkstaden inklusive flexibla slangar som tål kemikalier eller slangar som har extra skydd, såsom flamsäkra väggar. Våra experter hjälper dig att hitta avgasslangar med rätt specifikationer för din verkstad.

Munstycken för alla slags fordon

Plymovent har ett omfattande sortiment med munstycken som är konstruerade både för stillastående och rullande fordon. Vi har munstycken som kan placeras både horisontellt och vertikalt på alla vanliga avgasrör, och de är mycket användarvänliga. Det finns ett munstycke för alla slags temperaturer.

Läs mer om hur du kan dra nytta av mer än 45 års erfarenhet

Det här är fordonen som ser till att trafiken i våra städer fortsätter att rulla. Därför är det mycket viktigt att sköta om dem och de som arbetar med dem.

När du undersöker en anläggning för att avgöra vilket sätt att fånga in och leda undan hälsofarliga avgaser som är mest effektivt, kan du lita på Plymovents experter. De har tillgång till en expertis som kommer från tusentals installerade utsugssystem. Plymovent och Plymovents distributionsnätverk har den erfarenhet och kunskap som krävs för att gå igenom dessa frågor och erbjuda lösningar för alla tänkbara situationer. Du är alltid välkommen att kontakta Plymovent och våra auktoriserade distributörer med alla tänkbara frågor om avgasutsug.

 

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement