Militära anläggningar

Utsläpp av dieselavgaser vid din militärbas.

Skydda den militära personalen mot hälsofarliga avgaser

Dieselmotorer, som är vanliga i militära fordon, släpper ut en blandning av giftiga gaser och skadliga partiklar vid förbränningsprocessen. Dessa avgaser släpps ut i luften via avgasröret och de utgör en allvarlig hälsorisk i verkstäder och andra inomhusmiljöer.

För att säkerställa att de lagstiftade gränsvärdena inte överskrids rekommenderas system av hög kvalitet för utsug av dieselavgaser. Plymovent erbjuder olika system som fångar upp, suger ut och leder undan dieselavgaser, och som skapar en renare och hälsosammare arbetsmiljö för den militära personalen.

Våra produkter och systemlösningar kan installeras både i befintliga och i nya militära byggnader. Våra tjänster omfattar leverans av enstaka delar, till installation och underhåll av fullständiga system. Varje system är utformat för att suga ut hälsofarliga avgaser på ett så effektivt sätt som möjligt enligt de rådande omständigheterna i anläggningen, vilket bidrar till en mer hälsosam arbetsmiljö.

 

Utsugssystem för avgaser i militära anläggningar

Det mest effektiva sättet att skydda personalen mot luftburna partiklar är att fånga upp avgaserna vid utsläppskällan. Källutsug (genom direkt anslutning på avgasröret) säkerställer att fordonens avgasutsläpp inte får möjlighet att ackumuleras i verkstaden. Detta minskar föroreningarna och därmed risken för exponering. Valet av system för utsug av avgaser i militära anläggningar beror på olika faktorer.

 

Nyckelfärdiga lösningar

Om det exempelvis handlar om en flygbas, erbjuder Plymovent Vertical stack rails till flygplatsbrandkårens fordon. För andra militära fordon för brandbekämpning har Plymovent ett skensystem med MagneticGrabber® som kopplas loss automatiskt när fordonet lämnar stationen.

Om den militära personalen genomför reparationer och underhåll på exempelvis stridsvagnar, taktiska fordon och tunga transportfordon, är det mycket viktigt att leda undan avgaserna när motorerna är igång inomhus. Men det ska också vara möjligt att få undan utsugssystemet när det inte behövs, så att det inte är i vägen. För detta ändamål har Plymovent exempelvis slangrullar monterade på skenor eller slangrullar på bommar.

 

Plug-and-Play

Plymovent erbjuder en rad olika lösningar för både stor och liten budget. FumeCaddie är vår instegsprodukt. Det är en enhet som passar perfekt för tillfällig användning. Den är portabel och enkel att förvara, den är enkel att ansluta till fordonets avgasrör, och den leder ut avgaserna ur byggnaden.

 “Vi är stolta över att kunna skydda de som skyddar oss.”

 

Plymovents system ger alltid ett effektivt skydd

Vårt mål är att förbättra arbetsmiljön genom att leverera säkra, användarvänliga system av hög kvalitet som uppfyller alla regelverk. Kontakta oss för att ta reda på hur Plymovent kan skydda din militära personal på bästa tänkbara sätt.

 

Kontakta oss

När du undersöker en anläggning för att avgöra hur de hälsofarliga avgaserna ska fångas in och ledas undan mest effektivt, kan du lita på Plymovents experter. De har tillgång till en expertis som kommer från tusentals installerade utsugssystem.

Plymovent och Plymovents distributionsnätverk har den erfarenhet och kunskap som krävs för att gå igenom dessa frågor och erbjuda lösningar för alla tänkbara situationer. Du är alltid välkommen att kontakta Plymovent och våra auktoriserade distributörer med frågor.

 

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement