Militära anläggningar

Få bort dieselavgaserna från er militärbas.

Dieselmotorer, som används i många militärfordon, producerar en blandning av giftiga gaser och partiklar i förbränningsprocessen. Dessa avgaser släpps ut i miljön genom avgasröret och utgör en allvarlig hälsorisk i militära verkstäder.

 

Högeffektiva dieselevakueringssystem rekommenderas för att säkerställa att de juridiska utsläppsgränserna inte överskrids.Plymovent erbjuder olika system som fångar upp, suger ut och avlägsnar dieselavgasutsläpp, vilket skapar en renare och hälsosammare arbetsmiljö för den militära personalen.

 

Från befintliga anläggningar till nya militärbaser - vårt produktsortiment och systemlösningar täcker allt. Våra tjänster omfattar leveranser av enstaka delar till fullständigt projektstöd och implementering. Alla system är utformade för att avlägsna farliga avgaser på det mest effektiva sättet och speciellt anpassat efter basens behov, vilket därmed erbjuder en hälsosammare arbetsmiljö.

 

Kontakta oss för att få reda på vad ett äkta engagemang för kundkraven verkligen betyder...

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement