Utbildningsinstitut

Det är viktigt att fånga upp fordonsavgaser vid källan i skolor och andra institut för utbildning i arbete med förbränningsmotorer.

Det finns många utbildningsinstitut som utbildar elever och kursdeltagare i fordonsteknik så att de kan reparera och underhålla alla fordon som rullar på våra vägarna. I vissa länder kan eleverna påbörja sin utbildning i praktisk fordonsteknik och förbränningsmotorer redan vid en ålder som motsvarar svenskt högstadium. Man kan också fortsätta denna utbildning på tekniskt gymnasium, högskolor och universitet. Eleverna lär sig viktig teknik och manövrering, och de ska lära sig tillämpa säkra arbetsmetoder.

 

 

För en säker och hälsosam framtida fordonsteknik

Vi kan inte blunda för att dessa studenter kan exponeras för allvarliga hälso- och säkerhetsrisker om vi inte vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder. Många fackorganisationer, inklusive Världshälsoorganisationen (WHO) har länge varnat för riskerna med avgaser från förbränningsmotorer. Motorer som körs inomhus kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom cancer och exponering för den dödliga och samtidigt lukt- och färglösa gasen kolmonoxid (CO).

Plymovent har därför utvecklat olika lösningar som hjälper utbildningsinstitut att ge framtida mekaniker och lärare en säker och hälsosam arbetsmiljö.

 

FumeCaddie

Detta är en mobil plug-and-play-enhet som ansluts direkt till fordonets eller maskinens avgasrör. Fläkten i FumeCaddie fångar upp rökgaserna vid källan och leder ut dem ur byggnaden. Detta utsugningssystem för fordonsavgaser är enkelt att använda, förvara och manövrera i verkstäder av alla storlekar och det krävs ingen adapter.

 

Fasta utsugVerkstad för utbildning av mekaniker med Plymovents utsugssystem för fordonsavgaser.

Den takmonterade slangrullen FE är rätt val om man behöver avgasutsug men har begränsat med utrymme. Genom att ansluta utsugsslangen direkt, antingen till rörledningarna eller till en fläkt (om det är en FEF), får du ett enkelt men effektivt system.

Slangen har mycket låg vikt och är lätt att hantera. Balanseringsdonet underlättar hanteringen och den håller slangen på plats när den är låst. När du är klar är slangen enkel att förvara på slangens vägghållare.

 

Slangrullar

Vi säljer olika slangrullar, inklusive Spring-Operated hose reel (SER) och Motorized Hose Reel (MHR). Den fjäderbelastade slangrullen (SER) drar in slangen med hjälp av en fjäder medan den motoriserade slangrullen (MHR) använder en elmotor. Bägge dessa slangrullar är avsedda att användas vid låg till normal belastning i små till medelstora utbildningsanläggningar. För mer krävande drift i större lokaler har Plymovent produkterna Motorized Hose Reel (MER) och Motorized Spring-Assisted hose reel (MSHR). Bägge dessa rullar drar in slangen med en elmotor men den motoriserade fjäderassisterade slangrullen får extra hjälp av en fjäder. Många av våra slangrullar kan monteras på en bom eller vid skenor för att öka räckvidden.

 

Slangar

Vi säljer många olika avgasslangar i en rad olika diametrar och temperaturklasser. Plymovent har flera slangar som är lämpliga för alla slags anläggningsfordon. Beroende på tillämpning kan du välja mellan olika slangar till verkstaden inklusive flexibla slangar som tål kemikalier eller slangar som har extra skydd, såsom flamsäkra väggar. Våra experter hjälper dig att hitta avgasslangar med rätt specifikationer för din verkstad.

 

Ett tekniskt gymnasium med ett utsugningssystem för avgaser från Plymovent.Munstycken för alla slags fordon

Plymovent har ett omfattande sortiment med munstycken som är konstruerade både för stillastående och för rullande fordon. Vi har munstycken som kan placeras både horisontellt och vertikalt på alla vanliga avgasrör, och de är mycket användarvänliga. Det finns ett munstycke för alla slags temperaturer.

 

Kontakta oss

När du undersöker en anläggning för att avgöra vilket sätt att fånga in och leda undan hälsofarliga avgaser som är mest effektivt, kan du lita på Plymovents experter. De har tillgång till en expertis som kommer från tusentals installerade utsugssystem.

Plymovent och Plymovents distributionsnätverk har den erfarenhet och kunskap som krävs för att gå igenom dessa frågor och erbjuda lösningar för alla tänkbara situationer. Du är alltid välkommen att kontakta Plymovent och våra auktoriserade distributörer med frågor.

 

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement